Vleesvarkens

Scan-Air heeft het ideale luchtinlaatsysteem voor de huisvesting van uw vleesvarkens. Waarom? Voor elke stal hebben wij een passende oplossing. Eerst wordt een ventilatieberekening gemaakt en vervolgens wordt hier maatwerk voor geleverd. Hierbij wordt rekening gehouden met de juiste worp, eventuele obstakels en een goede luchtverdeling. Scan-Air creëert de basis voor een gezond en vitaal vleesvarken.
 
De inlaatventielen zijn gemaakt van duurzaam  pvc. Degelijkheid is gewaarborgd en reiniging is geen enkel probleem. Kortom minder arbeid, meer hygiëne.
De ventielen kunnen op elke muurdiepte gemaakt worden zodat extra betimmeringen van sparingen of instortkaders overbodig zijn.
 
Door de hoge isolatiewaarde zijn inlaatventielen van Scan-Air ook geschikt voor koudere gebieden. Deze hoge waarde wordt bereikt doordat de kleppen/schuiven worden gevuld met PU-schuim. Bij transparante kleppen/schuiven wordt dit bereikt door 4-wandige pvc (meerkamer systeem). 
 
Ten einde ontregeling van het stalklimaat naar aanleiding van windinvloeden te beperken dient u een windbreekkap te monteren. Deze kunnen door ons op maat aangeleverd worden of u kunt dit bouwkundig laten verzorgen.
 
De inlaatventielen kunnen geïntegreerd worden in complete lichtstraten. Scan-Air levert deze eveneens. Door een goede afstemming met de installateur, aannemer en klant kunt hierdoor aanzienlijk op bouwkosten besparen.
 
Voorgestelde oplossingen:
 
Vleesvarkens
Een zeer belangrijk aandachtspunt is het voorkomen van tocht/koude luchtval. Vooral omdat er een groot verschil tussen leeftijd en gewicht en dus ook in minimum en maximum ventilatie.  Om dit te voorkomen is een goede dimensionering, installatie en afstelling van belang. Ook het beperken van de windinvloeden is cruciaal. Middels een recirculatie ventilator onder de ventielen kan een goede luchtverdeling en worp verkregen worden, onafhankelijk van de onderdruk in de stal. Deze recirculatieventilator is niet altijd nodig maar kan van grote toegevoegde waarde zijn. Voorgestelde oplossingen zijn:
 
Wandventielen met gebogen of rechte klep
Ventilatieschuif met handbediende spoilers
Wandventielen met recirculatieventilator
Plafondventielen met horizontale inlaat
Plafondventielen met horizontale inlaat en recirculatieventilator
Plafondventielen met verticale inlaat(voergang ventilatie)
 
Vleesvarkens met vrije uitloop
Veelal worden hier ventilatiesystemen op onderdruk toegepast. Dit systeem werkt echter niet meer met vrije uitloop. Voor een optimaal stalklimaat zal gebruik gemaakt moeten worden van een gelijk-/overdruk systeem. Mogelijkheden binnen ons assortiment hiervoor zijn:
 
Ventilatieschuiven met inblaasventilator
Plafondventielen met inblaasventilator
Optimaventsysteem
 
Kanaal- of plafond ventilatie
Dit systeem wordt veelal door de aannemer geïnstalleerd. Veel voorkomende problemen met deze systemen zijn de windinvloeden die het klimaat ernstig verstoren in de stal. Scan-Air kan heeft hiervoor een goede oplossing om middels een jalouzieklep. Hiermee kan de toevoer geknepen worden in het kanaal of boven het plafond zodat de onderdruk zo constant mogelijk gehouden kan worden. 
 
Jalouzieinlaat
 
Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben, schroom niet en neem telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail. Wilt u onze producten met eigen ogen aanschouwen of mogelijkheden bespreken dan kunt u altijd een afspraak maken.